۱۵ فلش با ظاهری عجیب که زیبایی خاص خودشان را دارند!


USB-Lipstick-Flash-DriveUSB-Utility-Charge-ToolVacuum-Tube-16GB-USB-DriveTransparent-USB-Memory-Drive-by-PolytronTransformer-USB-Flash-DriveLaCie-PetiteKey-32GB-USB-Flash-DriveMessage-in-a-Bottle-USB-DriveSkeleton-8GB-USB-Flash-DriveToaster-USB-HubBlack-USB-Double-Leather-Band-BraceletChocolate-Ice-Cream-Bar-USBCupcake-USBFuuvi-Pick-USB-Mini-Digital-CameraHand-Signs-USB-Flash-DrivesStainless-Steel-Wrench-USB

منبع : ITRESAN.COM

  • paper | خرید اینترنتی | ماه موزیک
  •    شارژ مو بایل