روش های ساده برای افزایش سرعت کامپیوتر


speed-up-your-website

برنامه‌های آغازین را کم کنید

وقتی ویندوز بالا می‌آید، تعداد زیادی از برنامه‌ها که به‌عنوان برنامه‌های آغازین( Programs Startup شناخته می‌شوند، شروع به بارگذاری در حافظه می‌کنند و این باعث می‌شود از زمان بالا آمدن ویندوز تا زمان آماده شدن آن برای استفاده، وقت زیادی از شما تلف شود. ضمن آنکه به هرحال این برنامه‌ها از حافظه اصلی تغذیه می‌کنند.

کاهش فضای حافظه اصلی

سرعت یک سیستم رابطه مستقیمی با‌RAM  آن دارد. بعضی نیز بر این باورند که پردازنده بیشترین تاثیر را در سرعت سیستم دارد. در صورتی که از داشتن حافظه به اندازه کافی اطمینان دارید، اما به ظاهر همیشه با کمبود حافظه‌ و یا پر بودن آن مواجه هستید، می توانید از نرم‌افزارهایی که به منظور خالی کردن RAM مورد استفاده قرار می گیرند کمک بگیرید. از جمله این برنامه ها می توان به RamBooster‌ اشاره کرد. این برنامه‌ها می توانند به صورت دائم حافظه را کنترل کرده و موارد اضافی را حذف کنند و یا می توان مقدار حافظه‌ای را که نیاز دارید را وارد برنامه کرده و نرم افزار به میزان دلخواه شما، از فضای حافظه حدف کند.


 Active Desktop‌

این گزینه برای افرادی که در اموری مانند بورس فعالیت دارند و به آمارهای لحظه ای Desktop  خود نیاز دارند، مورد استفاده است. در غیر این صورت برای افراد دیگر کارایی ندارد و می توانند این گزینه را غیر فعال کنند.  Active Desktop‌ ، به منظور استفاده از صفحات Web، Animation و…کاربرد دارد اما این نکته نیز قابل ذکر است که موجب کاهش قدرت پردازشی سیستم می شود


برنامه‌های موجود در حافظه را کنترل کنید

بعضی از برنامه‌ها در حافظه اصلی اجرا می شوند که به آن ها برنامه های مقیم گفته می شود. این برنامه ها فضای موجود در حافظه اصلی را هدر می‌دهند. می توان به کمک نرم افزار هایی مانند‌TaskInfo ‌، برنامه های موجود در حافظه اصلی را شناسایی کرد. همچنین می توان از اینکه کدام برنامه مورد نیاز است آگاهی پیدا کرد.

در صورتی که برنامه‌ایی را در حافظه مشاهده نکردید و یا نرم افزاری را در دسترس نداشتید، از کلیدهای ترکیبی  Delete‌ + Alt + ‌Ctrl   نیز می توانید استفاده کنید. البته این نکته را  مورد توجه قرار دهید که برنامه هایی مانند ‌Explorer‌، Anti virus و برنامه‌های سیستمی مانعی در سرعت سیستم نیستند. اما برنامه های دیگری که در لیست هستند در سرعت سیستم خلل ایجاد می کنند.

منبع: ناریا

  • paper | خرید اینترنتی | ماه موزیک
  •    شارژ مو بایل