ابزاری که نوشیدنی شما را تست میکند

هنگام ورود این ابزار به درون نوشیدنی، سامانه قرار گرفته در آن، نمونه‌ای کوچک از نوشیدنی شما را می‌گیرد و با تحلیل چگالی، مقاومت و دمای آن حضور هر گونه عامل خارجی همچون عوامل خواب آور را تشخیص می‌دهد.

این ابزار در صورتی که به تولید انبوه برسد با قیمت 75 دلار در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و می‌توان از آن به صورت چندباره نیز بهره برد.

منبع : zoomit.ir

  • paper | خرید اینترنتی | ماه موزیک
  •    شارژ مو بایل