سیاری از راه های روستایی هنوز مسدود است و بالگردهای امدادی به روستاها کمک رسانی می کنند. 

تصاویر هوایی خبرگزاری ایسنا از امداد رسانی به روستاها در منطقه ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تنکابن را می بینید. 


  • paper | خرید اینترنتی | ماه موزیک
  •    شارژ مو بایل